CRP – vyšetření z kapilární krve (odběr krve z prstu) pomáhající odlišit virovou a bakteriální infekci; pomůže při indikace antibiotické léčby

INR / Quick – vyšetření z kapilární krve (odběr krve z prstu) pro pacienty užívající Warfarin k určení správné dávky léku

EKG – základní vyšetření srdce používané především pro srdeční arytmie a odhalení infarktu myokardu

Tlakový holter – přístroj k 24hodinové monitoraci krevního tlaku v domácím prostředí sloužící k odhalení maskované hypertenze, syndromu bílého pláště či optimalizaci léčby vysokého krevního tlaku

Pulzní oxymetr – přístroj měřící okysličení krve, nápomocný při stavech dušnosti

Glukometr – vyšetření hodnoty krevního cukru z kapilární krve (odběr krve z prstu)

Otoskop – přístroj k vyšetření zevního zvukovodu a bubínku